Privacybeleid

Bonpard respecteert jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren) van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en wij stellen deze gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bonpard. Je dient je ervan bewust te zijn dat Bonpard niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Waarvoor gebruikt Bonpard jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie die direct of indirect aan jouw kunnen worden toegeschreven. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betaalinformatie. Gebruiksgeschiedenis en IP-adres zijn ook voorbeelden van persoonsgegevens. Laatstgenoemde gegevens worden automatisch verzameld door onze website met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je een bestelling plaatst op onze webshop, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig voor de verwerking en de verzending hiervan. Tevens worden deze gegevens geregistreerd voor vragen, garantie en klachten over jouw bestelling. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en zullen niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je een e-mail naar ons verstuurt of een contactformulier invult via onze website, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Soms vragen wij om persoonlijke gegevens die voor de situatie van belang zijn. Hierdoor is het mogelijk jouw vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en zullen niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden

Persoonlijke gegevens die van belang zijn voor de verwerking van jouw bestelling, worden gedeeld met externe dienstverleners. Wij maken voor de betalingen van onze bestellingen gebruik van MultiSafePay, voor de verzending maken wij gebruik van UPS. Om gebruik te kunnen maken van deze diensten, is het noodzakelijk om de benodigde gegevens aan deze partijen ter beschikking te stellen. Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en niet voor andere doeleinden.

Wie is er verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

Bonpard is een merk van Grovet B.V. (hierna Bonpard). Bonpard is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bonpard is gevestigd aan de Otto Hahnweg 24, 3542 AX te Utrecht.

Bewaartermijn

Wij zijn belastingtechnisch verplicht om persoonlijke gegevens (ip-adres en order- en facturatie gegevens) van bestellingen die via onze webshop zijn geplaatst, voor een periode 7 jaar te bewaren. Je hebt als klant het recht om gegevens te laten rectificeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn of je persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Wil jij je gegevens aanpassen of verwijderen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@bonpard.com.

Vragen en klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van Bonpard van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze klantenservice door te mailen naar info@bonpard.com. We streven ernaar je mail binnen 2 werkdagen te beantwoorden. Heb je onverhoopt toch een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het privacybeleid van Bonpard kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Het meest actuele privacybeleid is altijd terug te vinden op onze website. Dit privacybeleid is opgesteld op 29/03/2023.