Waarom krijgt jouw paard regelmatig koliek en anderen niet? Elk paard is anders, en soms heeft een paard “een zwakke plek” in zijn gezondheidssysteem.

Paarden zijn van nature sobere dieren. Ook de warmbloedrassen kunnen met relatief arm voer in een goede conditie blijven. Het maagdarmkanaal is goed in staat uit vezelrijk ruwvoer voedingsstoffen op te nemen. Toch blijkt het lastig een goede afstemming te vinden tussen de behoefte van het paard en onze “zorgbehoefte”. Onze zorg en onze bezorgdheid kan zelfs leiden tot gezondheidsproblemen bij het paard.

Maar niet alle paarden zijn even robuust, sterk en gezond. Door bekende, maar vaak door onbekende oorzaken, zijn er paarden die wel extra zorg nodig hebben. Die extra zorg hoeft niet extra veel eten te betekenen, maar wel een bewuste keuze en management van het eten. Voor paardeneigenaren een lastige situatie. Zeker als het paard in het managementsysteem van een groep pensionpaarden moet meedraaien. Vaak verhuist men deze “zorgpaarden” frequent naar een andere stal in de hoop dat het daar beter is. Helaas is veel verhuizen en veranderen voor paarden een extra belasting voor hun gezondheid en kan het averechts uitpakken.

Breng de gezondheid en de problemen in de gezondheid in kaart. Geen enkel paard verdient een stempel “moeilijk” of “lastig”. Kom samen met je dierenarts tot een zo goed mogelijke diagnose. Zo kan gericht naar een oplossing gezocht worden en dat is altijd beter dan “trial and error”.

Koliek

Als de darmflora van een paard onvoldoende in staat is om veranderingen in het rantsoen op te vangen, kan je paard snel last krijgen van koliek en slecht verteerde mest (of “mestwateren”). De oorzaak van een minder stabiele darmflora kan al ontstaan zijn tijdens de veulenperiode en is vaak niet meer te achterhalen. Feit is dat deze paarden een rantsoen moeten krijgen, die er volledig op gericht is de darmflora gezond te maken én te houden. Met alleen ruwvoer is dit niet altijd voldoende te realiseren. Andere typen vezels en soms zelfs een klein aandeel goed verteerbare koolhydraten uit granen geven, samen met ruwvoer, een verbetering van de darmflora variatie. Een grotere variatie in de darmflora is beter in staat voerveranderingen op te vangen. En voerveranderingen zijn er altijd. Zelfs binnen een partij hooi zijn grote verschillen te zien.

Omdat elke paard een andere voerbehoefte heeft vanwege gewicht en werk, zal een rantsoen op maat nodig zijn. Zo is in het verleden veel ervaring opgedaan en blijkt dat een aangepast rantsoen in specifieke gevallen, koliek en mestafwijkingen kan verhelpen en voorkomen. Om niet iedereen op te zadelen (!) met een ingewikkeld recept van meerdere voedermiddelen en supplementen, zijn de dieetvoeders van Bonpard ontwikkeld. Ook de ervaringen hiermee leren ons dat de effectiviteit zeer groot is.

 

Vermagering

Naast darmproblemen die tot koliek en mestwateren leiden, zijn er ook darmproblemen die voor vermagering en minder bespiering zorgen. Paarden met een ontsteking in de dunne darm hebben meer voer nodig dan andere paarden om op conditie te blijven. De veranderingen gaan geleidelijk en het kan even duren eer men in de gaten heeft dat het paard echt niet gezond is. In die tijd zie je ook dat men het rantsoen vaak verandert, uit wanhoop omdat het maar niet beter gaat. Het is frustrerend als je zo je best doet zonder dat de conditie van je paard opknapt. De darmproblemen kunnen tot gevolg hebben dat het paard minder voedingsstoffen uit het voer kan opnemen. Meer voeren kan een oplossing zijn, maar meer krachtvoer met zetmeel en suikers kan dan juist weer leiden tot verteringsstoornissen en koliek. Een rantsoen met goed opneembare voedingsstoffen kan helpen. Bijvoorbeeld met ingrediënten die zijn voorbehandeld, zodat de verteerbaarheid beter wordt. En met verbetering van het fermentatieproces in de dikke darm kan gezorgd worden voor extra energieopname via die route. Wederom is met een combinatie van enkelvoudige voedermiddelen, specifieke producten en supplementen tot een dieet te komen dat toekomt aan deze speciale behoeften.

Het Bonpard concept

In alle gevallen is het zo dat dieetproducten voor paarden niet los gezien kunnen worden van het totale rantsoen advies. En dat totale rantsoen advies bestaat uit de ruwvoerkeuze en de ruwvoer kwaliteit plus de hoeveelheid aanvullend speciaal- of dieetvoer. Voor paarden blijft ruwvoer het belangrijkste onderdeel van het rantsoen. Door een goede ruwvoerkeuze te maken, kan je al een groot deel van bepaalde problemen opvangen en verbeteren.

Bonpard Colon voerschema

Eén van de redenen dat de Bonpard voeders succesvol zijn, zijn de uitgebreide voerschema’s die voor elk paard een op-maat voeradvies opleveren. Daarnaast bevatten deze voerschema’s informatie over het wel of niet veranderen van type ruwvoer en beantwoorden ze vragen over weidegang en hoeveel.

Dit totale concept van een specifiek samengesteld aanvullend voer, het op-maat recept met ruwvoer plus de ondersteuning van de dierenarts, maakt Bonpard tot dé oplossing voor paarden met gezondheidsproblemen.