Nu de seizoensverandering er weer aankomt, gaat er voor de paarden ook wat veranderen. Het rantsoen was deze zomer bijzonder door de droogte en het weinige gras. In de herfst kan het gras nog wat groeien, maar daarna gaan veel paard toch over op van gras gemaakt ruwvoer. Goed voeren betekent afstemmen van de voeropname op de behoefte. Elke keer als er wat verandert in het rantsoen of in de behoefte (meer of minder werk, drachtigheid, groei), is het nodig de conditie van het paard in de gaten te houden. Krijgt het paard nog wel voldoende energie binnen? Gaat hij meer vetreserves aanleggen of is hij die juist aan het verbruiken?

Ideaalbeeld

Om dit goed aan het paard te kunnen zien, heb je een ideaalplaatje nodig en bepaalde criteria waar de vorm en het gevoel van het paard aan moet voldoen. De controle van de voedingstoestand ofwel Body Condition Score genoemd, doe je door te kijken én te voelen. Vanwege het feit dat wij tegenwoordig overal om ons heen paarden en pony’s zien met meer of minder overgewicht, is het ideaalplaatje bij veel mensen wat verandert. Tijdens het Horse Event enkele jaren geleden is aan paardenliefhebbers gevraagd welk beeld volgens hun toebehoorde aan een paard in een gezonde conditie. Als je de Body Condition Score in vijf gradaties verdeeld met nul (0) als de meest ideale score. Dan is er bij -1 en -2 sprake van vermagering en +1 en +2 van vervetting. Opvallend genoeg kwam daarin het beeld van het paard met een Body Condition Score van +1 heel vaak naar voren.

Normvervaging

Als het normaalbeeld opschuift in de richting van lichte mate van vervetting, dan heeft dat risico’s voor de gezondheid van paarden. Bij een score van +1 kan het paard prima functioneren, maar vanwege de geleidelijkheid waarin de conditie verandert (en ook toeneemt) en de onbekendheid wanneer de vetophoping schadelijk kan zijn, is een verandering in een paard met obesitas en een BCS van +2, mogelijk al met hoefbevangenheid, een kleine stap.

Resetten

Om het risico van hoefbevangenheid te verkleinen (en oh, wat komt het vaak voor!!), is het nodig het ideaalbeeld te resetten. Niet een BCS van +1 is gezond, maar een BCS van 0 is gezond. Kennis en gevoel is nodig om een goede Body Condition Score te kunnen uitvoeren. Uiteraard ook om op tijd bij vermagering het rantsoen aan te passen. Te lang wachten betekent minder kans op herstel.

  • Waar moet je naar kijken?
    • Wat zie je?
    • Wat betekent dit?
  • Waar moet je naar voelen?
    • Hoe voelt het?
    • Wat betekent dit?

Op al deze vragen zal ik tijdens het Horse Event 2018 op zaterdag en zondag (15 en 16 september), antwoord geven en uitleggen wat je zelf kan doen om je paard in een gezonde conditie te houden en te krijgen.

Kom naar de clinic in de Ondernemershal bij Paardenarts.nl.

Dan nog even dit:
Wist je dat je met een periode dieetvoeding je paard weer in een gezonde conditie kan krijgen?  Doe het voor het te laat is!  Vraag ernaar bij je dierenarts en maak samen een vermageringsplan voor je paard.