Veel paardeneigenaren besluiten om hun paard een supplement met extra magnesium te geven. Niet altijd, maar toch geregeld, op advies van de dierenarts. De reden om extra magnesium te geven is zeer divers. Van minder goede prestaties, insulineresistentie en hoefbevangenheid tot zomereczeem. Blijkbaar is magnesium overal goed voor. Zelden heeft dierenarts of eigenaar het totale rantsoen beoordeeld, laat staan een rantsoenberekening gemaakt (Voedingsconsulent Paard dierenartsen uitgezonderd 🙂 ). Extra voedingsstoffen geven kan nodig zijn bij een tekort, of bij overtuigend bewijs dat een zekere mate van overdosering een positief effect heeft. Toch raakt het woord ‘overdosering’ ook een gevoelige snaar. Kan teveel ook negatieve gevolgen hebben?

Rantsoen

Om te weten of het paard voldoende magnesium opeet, is simpelweg een rantsoencontrole nodig. Door de gehalten in de voedermiddelen bij elkaar op te tellen en de uitkomst te vergelijken met de dagelijkse magnesiumbehoefte van het paard, is snel duidelijk of de opname voldoende is. De behoeftenorm houdt rekening met een beperkte absorptie van magnesium in de dunne darm. Afhankelijk van de magnesiumbron is de absorptie ongeveer 40%. Door aan de norm te voldoen, neemt het paard genoeg magnesium op. Mits het calciumgehalte niet erg hoog is.

Bloed of urine

Op basis van bloedonderzoek is niet te concluderen dat een paard een magnesiumtekort heeft. Slechts een heel klein deel van het totaal aan magnesium in het lichaam bevindt zich in het bloed. En de gehalten in het bloed kunnen om diverse redenen fluctueren. Niet in de laatste plaats als gevolg van minder voeropname, iets wat bij zieke paarden vaak voorkomt. Voor een goede status beoordeling van de hoeveelheid magnesium in het lichaam is urineonderzoek beter geschikt. De voornaamste manier voor het paard om de opname en de behoefte in balans te houden is excretie met urine. Bevat de urine weinig magnsesium, dan heeft het paard meer magnesium nodig.

Een echt magnesiumtekort leidt tot verzwakte botten en mineralisatie van de slagaderwand. Ook zijn er neurologische symptomen mogelijk als het magnesiumgehalte in de hersenen en de vloeistof in het ruggemerg te laag is. Aan de andere kant kan magnesium als anestheticum gebruikt worden in hoge dosering (en intraveneus toegediend).

Verhouding calcium, fosfor en magnesium

De interactie met andere mineralen kan de absorptie belemmeren. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid calcium daarin geen grote rol speelt, tenzij het calciumaandeel erg groot is en de verhouding tussen de mineralen niet klopt met de behoefte. Ook fosfor kan een nadelige invloed hebben. De meeste rantsoenen zijn eerder iets beperkt in fosfor, dan dat er een overmaat van is.

Door ervoor te zorgen dat de hoeveelheden van magnesium, calcium en fosfor iets meer zijn dan de behoefte en in een gewenste onderlinge verhouding in het rantsoen voorkomen, is een tekort niet waarschijnlijk. Om te weten of dit zo is, is een rantsoenbeoordeling noodzakelijk. Het is niet verstandig om zomaar een extra supplement te geven. Dit kan juist de verhoudingen verstoren.

Paard is geen mens

Paarden en mensen hebben niet dezelfde stofwisselingsprocessen. Resultaten van humaan onderzoek kunnen dan ook niet zomaar op paarden worden toegepast. Zo is er een klein positief effect van magnesium op humane diabetes type 2 patiënten, maar alleen bij patiënten met een werkelijk magnesium tekort. Maar het geven van een ruime dosering magnesium aan pony’s met overgewicht, insulineresistentie en hoefbevangenheid maakte geen verschil in de gevoeligheid voor insuline. De magnesiumstatus, oftewel krijgt het lichaam voldoende magnesium, van paarden of pony’s met insulineresistentie is tot op heden niet bekend of onderzocht. 

Teveel temperament, stress en spierspanning

Het supplementeren van magnesium van een goed opneembare soort, zoals magnesium-aspartaat, is veelgebruikt om nerveuze paarden te kalmeren. Deze praktijk heeft bevestiging nodig van onderzoek, om dit advies op gefundeerde feiten te kunnen maken. Er zijn geen goede studies bekend die aantonen dat verhoogde opname van magnesium de hersenfuncties verbeteren of gespannen gedrag verminderen. Wat wel met studies is aangetoond, is de vermindering van stress bij paarden als het aandeel vet en zetmeel&suiker in het rantsoen veranderde.

Voor een rustiger en meer geconcentreerd paard moet het rantsoen een laag zetmeel&suiker aandeel en een hoog vet- en vezelaandeel bevatten.

Bonpard Muscle

Ruwvoer levert vaak al voldoende magnesium

Een paard heeft 0,02-0,028 gram magnesium nodig per kilogram lichaamsgewicht. Voor een volwassen paard van 600 kg is dit 12-16,8 gram magnesium. Met onbeperkt ruwvoer krijgt dit paard 16,8-26,4 g magnesium. Bij ruwvoer met extreem lage gehalten is dit ongeveer 8-10 g en dus te weinig. In dat geval is niet alleen het magnesium te laag, maar zijn bijna altijd ook andere voedingsstoffen onvoldoende en is meer nodig dan alleen een magnesiumsupplement! Zo zie je dat een ruwvoer analyse echt nodig is om zekerheid te krijgen in wat je voert. Krachtvoer bevat tussen de 2-4 g magnesium per kilo. Supplementen met magnesium zijn zeer wisselend in gehalten en doseringen. Met sommige supplementen voeg je 10 g magnesium per dag toe en met andere niet meer dan 1,5 gram. 

Heb je twijfel over de magnesiumvoorziening van je paard, dan kunnen zowel een rantsoen controle als een urine onderzoek de eerste stappen zijn. Het zomaar geven van een supplement lijkt een eenvoudige oplossing, maar is geen goede praktijk. Al was het maar voor je portemonnee. Overtollig magnesium komt in de urine terecht. Heel veel overbodig magnesium aan het rantsoen toevoegen, kan de verhouding met calcium en fosfor uit balans brengen. Zo verbeter je niet de gezondheid van je paard!

Meer weten over het rantsoen en de magnesiumvoorziening van je paard? Zoek een Voedingsconsulent Paard dierenarts bij jou in de buurt.